Makaware
M a k a w a r e
Производи
Auto Shutdown - Free
Автоматско исклучување на вашиот оперативен систем. Целосна контрола врз исклучување на windows.
Image Frame Remover- Free
Отстранување на рамки од фотографии.
Store Manager
Програма за менаџирање на вашата продавница или магацин. Контактирајте не.
Invoicer - Finance Center
Web апликација за фактурирање и сметководствено водење. Контактирајте не.
MNS-Newsletter System
Web базирана апликација за испраќање на newsletter. Demo   Контактирајте не за пристап.
Sendjeano-Client System File Manager
Управување на податоците по клиенти во "облак" Контактирајте не за пристап.

Copyright © Makaware.com 2013